Professionele inzet op school

Door allerlei factoren kan het gebeuren dat leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Op scholen ben ik inzetbaar om deze leerlingen die daar behoefte aan hebben op een professionele manier die extra inzet te bieden. De ondersteuning kan plaatsvinden voor de leerontwikkeling en  de sociaal emotionele ontwikkeling. Inzet kan kort of langdurend zijn en alle vormen zijn bespreekbaar van één uur tot dagdeel verdeeld over de week. 

 

Remedial teaching

Remedial teaching kan gegeven worden aan  een individuele leerling of een groepje leerlingen. Binnen de sessies gaan we aan de slag met een leerprobleem. Hoe en waar we aan de slag meegaan gaat allemaal in overleg met de school. 

 

Leerkracht ondersteuning

Onderwijs is constant in beweging. Daardoor moet je als leerkracht mee blijven bewegen. Tijdelijke ondersteuning van buitenaf kan daarbij een uitkomst zijn. Door mijn ervaring in alle groepen ben ik flexibel inzetbaar. 

Samen nadenken over onderwijs, samen vorm geven aan onderwijs en samen onderwijs uitvoeren zodat iedere leerling hiervan profiteert. 

 

Ik heb ervaring met handelingsgericht werken en de 1 zorgroute van groep 1 tot en met groep 8.  Werken met leerlingen en leerkrachten dient zorgvuldig gedocumenteerd te worden. Handelingsplannen, groepsplannen, beleidsplannen of administratieve registratie hoort hierbij. 

 

Wilt u graag ondersteuning op school voor leerlingen en/ of leerkrachten neem dan contact met mij op. We bespreken van te voren de wensen en de mogelijkheden. De inzet vindt plaats op de basisschool en is altijd voor een bepaalde tijd. De gemaakte afspraken komen terug op papier.