Rekenen

In groep 1 t/m 4 leren de kinderen de basis van rekenen die ze hun hele leven nodig hebben. In groep 1 en 2 leren de kinderen vooral tellen op verschillende manieren tot 20 en verschillende rekenbegrippen. Denk hierbij aan voor, achter, minder en meer.

In groep 3 leren kinderen de cijfers en hoeveelheden echt te gebruiken. Ze beginnen met groepjes maken en splitsen tot 10. Hier kunnen de eerste rekenproblemen zich voor gaan doen. Splitsen van getallen tot 10 heb je in hogere groepen nodig om verschillende soorten sommen goed uit te kunnen rekenen. Na het splitsen leren kinderen verschillende soorten plus en min sommen tot 10. Ze leren hoe ze deze sommen met de 5 structuur kunnen oplossen en later zitten de sommen automatisch in hun hoofd.

In groep 4 leren de kinderen de cijfers tot 100 en leren ze rekenen tot 100. De kennis die ze hebben opgedaan in groep 3 breiden ze uit naar hogere getallen. Ook de eerste keersommen 1 tot en met 5 en 10 worden behandeld. Kinderen leren wat een keersom is en hoe je deze sommen ook weer kunt verdelen. Naast sommen leren de kinderen rekenen met een verhaaltje. Ze moeten dan de kennis toepassen in een som van het verhaaltje.

 

In de groepen 5 t/m 8 gaan ze met rekenen meer de diepte in. De getallen tot 1.000 en 100.000 worden behandeld. Kinderen leren cijferen en omgaan met kommagetallen, breuken en procenten. De sommen die kinderen maken kunnen bestaan uit losse sommen of verhaaltjes. Naast de sommen met cijfers krijgen kinderen kennis mee van verschillende soorten maten zoals meter, liter en kubieke meter.

 

Iedere methode van een basisschool biedt deze stof op net een andere manier aan. Kinderen hebben kennis nodig van de basis om de diepte in te kunnen gaan met rekenen.

 

In de bijles bied ik kinderen een methode aan die bruikbaar is voor alle rekenmethoden en alle verschillende soorten sommen. Kinderen leren bij de verschillende rekenonderdelen een methode gebruiken die voor hen makkelijk en herkenbaar is. Ze leren om stap voor stap te rekenen en hun gedachten op papier te noteren. Daarna oefen ik met het controleren van de som. In de bijles beginnen we met oefenen waar uw kind is gebleven in de rekenontwikkeling.

 

Ik maak gebruik van verschillende ondersteunende methodes die ook op verschillende basisscholen worden ingezet. Rekenen voor kinderen is inzicht krijgen. Daarom gebruik ik in de bijles veel voorbeelden en materiaal om het rekenen inzichtelijk te maken. In de bijles kunnen we onder andere oefenen met:

  • Plussommen
  • Minsommen
  • Keersommen
  • Deelsommen
  • Meten en wegen
  • Verhaaltjessommen
  • Breuken, procenten en kommagetallen
  • Cijferen