Spelling

Net zoals bij lezen maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met de geschreven taal. Ze zien in de winkel bordjes hangen met letters erop en ook op televisie zien ze regelmatig woorden voorbij komen. Ze zien ouders en andere familie berichtjes sturen op de telefoon en  de Ipad. In hun spel proberen kinderen dit na te doen. Ze beginnen met krabbels. Als ze al een paar letters beheersen zullen ze proberen woorden te maken met de letters die ze kennen. Al lijken die nog niet op de woorden zoals wij ze schrijven.

 

In groep 3 worden de letters aangeboden en hoe deze geschreven moeten worden. Het is hierbij belangrijk dat kinderen goed luisteren uit welke letters het woord bestaat. Het woord moeten ze hakken en stukje voor stukje opschrijven. In het begin leren ze alleen woorden schrijven waarbij je de letters duidelijk hoort.


In groep 4 leren de kinderen woorden te schrijven waarbij ze een regel moeten toepassen. Regels bij spelling zijn belangrijk om een woord goed te schrijven. In een woord kunnen meerdere regels zitten zoals het woord: ezel

 

Je hoort een EE maar omdat deze EE aan het einde van de klankgroep zit schrijf je E. Daarnaast hoor je een Z en schrijf je een Z. Je hoort ook bij het hardop uitspreken van ezOl een O. Hier schrijf je een E. 

 

Een goede spellingshouding is belangrijk. Dit betekent dat het kind iedere keer weer nadenkt voordat ze een woord opschrijven en daarna ook controleren. Er zijn woorden die geen regel hebben maar deze woorden moet je weten. Je kan het niet horen zoals woorden met de ij en ei, au en ou.

 

In de loop van de jaren worden de woorden moeilijker en langer om te schrijven. Iedere methode op school biedt tot en met groep 8 dezelfde regels aan voor spellen. Dit kunnen ze in verschillende methodes verschillend benoemen.

In de bijles voor spelling, waar al vroeg mee begonnen kan worden, omdat de regels zeer moeilijk blijven hangen, bied ik de regels zo aan dat ze voor ieder kind herkenbaar zijn. Ik oefen op het niveau van de kinderen waar ze zijn gebleven, vanaf daar werken we vooruit. Ik stel dan ook in overleg met u en uw kind eerst het niveau vast van spelling.

In de bijles oefenen we iedere keer een of twee regels. Daarbij krijgen de kinderen eerst een uitleg, daarna oefenen we samen en zal er feedback zijn op het geschreven woord. Na een aantal bijlessen herhalen we de eerder aangeboden regels zodat deze goed in het hoofd blijven zitten.

 

Moeite met lezen en/of spelling kan een indicatie zijn voor dyslexie. Als uw kind ondanks veel extra bijles en inoefening moeite blijft houden met spelling dan adviseer ik u hoe dyslexie mogelijk vastgesteld kan worden.

Is er al dyslexie vastgesteld dan kan ik ook de juiste hulp bieden om het niveau van geschreven woorden omhoog te brengen.