Goed in je vel!

Er kunnen allerlei factoren zijn waardoor een kind vastloopt op de basisschool. Als uw kind niet genoeg succeservaringen heeft op school kan het gebeuren dat de motivatie om te leren uitblijft.


Als de motivatie om te leren er niet is, of iedere keer als uw kind het probeert en het lukt niet, heeft u kind tools nodig om weer verder te kunnen. In de bijles besteed ik naast het leren ook hier aandacht aan. We bespreken hoe ze bepaalde moeilijkheden kunnen aanpakken.


Er zijn ook kinderen die meer innerlijke moeilijkheden hebben. Ze maken zich zorgen of hebben nog niet genoeg handvatten om op school  goed om te gaan met diverse sociale situaties. Voor kleine problemen of sociale ondersteuning kunnen kinderen bij mij terecht.


Als kindercoach ga ik samen met kinderen in gesprek om helder te krijgen waar zij graag aan willen werken. We maken doelen die haalbaar zijn en een succeservaring opleveren. De kinderen gaan met een opdracht naar huis en bij de volgende keer evalueren we hoe het is gegaan. Vooral de inbreng van de kinderen is hierbij heel belangrijk. Zo blijven ze eigenaar van zichzelf.


Kinderen met gedragsproblematiek zijn welkom in de bijles. Vaak leidt de één op één begeleiding in de bijles tot een betere leerprestatie.
Als gedragsproblematiek zeer heftig is en het is een probleem voor kind en/of ouder dan kan ik u adviseren over vervolgstappen die u kunt nemen. Denk aan een verwijzing naar een orthopedagoog.