Cito training

Vanaf groep 3 krijgen kinderen tweemaal per jaar meerdere Cito toetsen. Dit zijn toetsen om de halfjaarlijkse vorderingen te meten van uw kind. Ze meten wat uw kind heeft geleerd over een langere periode en of uw kind dit kan toepassen. Methode toetsen meten leerstof die kort geleden is aangeboden. 

 

De Cito toetsen die afgenomen kunnen worden zijn: 

 • Rekenen
 • Lezen van woordrijen (DMT)
 • Lezen van een tekst (AVI)
 • Spelling (woorden opschrijven)
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Begrijpend luisteren
 • Spelling werkwoorden (groep 7 en 8)
 • Studievaardigheden

Cito begrijpend lezen, woordenschat, rekenen, spelling en DMT zijn belangrijke graadmeters die meegenomen worden in het voorlopig advies voor de middelbare school. 

 

Cito is niet de enige uitgever die toetsen op basisscholen uitbrengt. Scholen kunnen ook toetsen met uitgeverij BOOM of IEP.  


Eindtoets

Aan het einde van groep 7 kunnen de kinderen een voorlopige eindtoets krijgen. Bijvoorbeeld de Entreetoets. Dit is niet verplicht, sommige scholen zetten dit in om een goed advies te kunnen geven. 

 

Aan het einde (april) van groep 8 krijgen de kinderen de eindtoets. Deze meet de vaardigheden van de afgelopen jaren. Dit kan een eindtoets zijn van Cito, Iep, Route 8, DIA of AMN.  Het voorlopig advies over een passende middelbare school is dan al gegeven. Als de eindtoets hoger uitvalt dan het voorlopig advies kunnen ouders het advies bij laten stellen.


Oefenen

De vraagstelling op verschillende Cito toetsen is anders dan in de methode. De vragen zijn zo opgesteld dat ze bijvoorbeeld bij rekenen vragen naar realistische sommen (verhaalsommen). 

De halfjaarlijkse toetsen kunnen spannende momenten zijn voor kinderen. Kinderen weten heel goed dat er van hun een prestatie verwacht wordt. 

Bij het oefenen voor deze toetsen oefenen wij:

 • Aanpak van vragen bij rekenen
 • Aanpak van teksten bij begrijpend lezen
 • Hoe maak je de vragen van begrijpend lezen
 • Hoe bereid je je voor op een toets

We oefenen met materialen die lijken op de Cito. De kinderen krijgen huiswerk mee. Door vragen te bespreken krijgen kinderen inzicht wat ze kunnen verwachten en hoe ze een toets aan moeten pakken. 

Oefenen kan individueel of in een klein groepje. Neem contact op voor mogelijkheden!