Begrijpend lezen en lezen

Op zeer jonge leeftijd leren kinderen al dat boeken bestaan waar uitgelezen kan worden. Wat een boek is en hoe dit werkt leren ze ongeveer op de leeftijd van 4 jaar. Ze zien om hun heen al wel allemaal geschreven en gedrukte taal.

 

In groep 1 zijn veel boekjes en de juf zal regelmatig een boekje voorlezen in de klas. Ze stelt hier vragen over om taal te stimuleren. In groep 1 en 2 zijn de kinderen bezig met de ontluikende geletterdheid. Dit is spelenderwijs bezig zijn met lezen en schrijven.

 

Kinderen gaan op hun manier lezen en schrijven een briefje. Kinderen doen spelletjes met rijmen en het hakken en plakken van woorden wordt geoefend. Ook worden de eerste letters aangeboden in de klas. Dit is allemaal ter voorbereiding van het echte lezen in groep 3.


Op veel basisscholen werken ze in groep 3 met Veilig Leren lezen of met de Leeslijn. Ze leren hier per week meerdere letters (klanken) in korte woorden. Als alle losse letters zijn geweest komen de tweetekenklanken zoals ee, aa, uu, eu, au. Begin februari hebben kinderen alle 38 letters geleerd. De letters moeten nu veel geoefend worden en gelezen worden in korte woorden. We noemen dit automatiseren.

 

Kinderen kunnen veel moeite ondervinden de letters goed aan te leren en snel te leren lezen. In de tweede helft van groep 3 en in groep 4 leren de kinderen verschillende letterclusters zoals ng, sch, nk. Kinderen leren alleen lezen door heel veel te oefenen, we noemen dit leeskilometers maken.


Bij het ene kind gaat dit sneller dan bij de ander. Sommige kinderen hebben grote moeite met het herkennen van de letters en het lezen van langere woorden ze blijven woorden veel hakken en radend lezen.


In de groepen 5 tot 8 leren de kinderen steeds sneller lezen maar is ook het begrijpend lezen heel belangrijk. Niet alleen het verklanken van letters maar ook echt begrijpen wat er staat. Begrijpend lezen is een belangrijk vak om succesvol te zijn op de middelbare school. Kinderen leren wat sleutelwoorden zijn maar ook hoe ze een tekst moeten samenvatten.


Kinderen kunnen al vanaf jonge leeftijd problemen hebben met lezen en begrijpend lezen. Extra bijles is dan raadzaam om het lezen en begrijpend lezen goed in te oefenen. Ik gebruik veel verschillende boeken en teksten op het niveau van uw kind. Hierbij krijgen ze uitleg en instructie voor het lezen en begrijpen van teksten. Ik zet verschillende technieken en middelen in om het lezen leuk te houden en te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zingend lezen.


Als kinderen ondanks veel oefenen en bijles moeite blijven houden kan er sprake zijn van dyslexie. Ik adviseer u hoe dit vastgesteld kan worden en welke stappen er ondernomen moeten worden.


Ook kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld kan ik extra begeleiden. Uiteindelijk kan iedereen leren lezen al is dit soms aan lang proces.